Kasseileggers.be

Privacy policy

Deze website www.kasseileggers.be is eigendom van Verbrugghe Johan, met maatschappelijke zetel 't Veld 7 te 8211 Aartrijke, en met ondernemingsnummer 0872.441.952 (hierna: “E-mer internetmarketing”).

Via deze pagina wil Kasseileggers.be u informeren over de doeleinden waarvoor E-mer uw persoonsgegevens verwerkt, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt.
E-mer respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website Kasseileggers.be

E-mer spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Statement zijn beschreven.

Doeleinden

De door u op Kasseileggers.be verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de administratieve afhandeling. Deze gegevens zullen tevens worden verstrekt aan aangesloten bedrijven, om u offertes te kunnen doen laten toekomen of om met u persoonlijke afspraken te kunnen maken naar aanleiding van uw offerteaanvraag.

Via Kasseileggers.be worden tevens diensten en producten van derden aangeboden. Indien u daarvoor een aanvraag doet, kan de betreffende dienstverlener / aanbieder u verzoeken ter zake persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door de betreffende aanbieder en wij kunnen daarvoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

E-mer zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. Wij kunnen voor de technische afhandeling echter gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens ons persoonsgegevens te verwerken, een en ander conform deze Privacy Statement.

Links

Kasseileggers.be bevat links naar de websites van onze dochterondernemingen, partners en naar websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Deze Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van Kasseileggers.be. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.

Vragen of verzoeken

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele controle van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identitieitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan "E-mer, 't Veld 7, 8211 Aartrijke" gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen om uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande onze privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, neemt u contact via het contactformulier

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe Gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Brugge bevoegd..

De Privacy Statement kan te allen tijde door E-mer aangepast worden. E-mer adviseert daarom de Privacy Statement regelmatig te bekijken.